Klacht of compliment over onze particuliere dienstverlening?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan vinden we dat heel vervelend. We stellen het op prijs als u ons dat laat weten. Natuurlijk horen we het ook graag van u als u wél tevreden bent. Ook complimenten kunt u daarom aan ons doorgeven via het onderstaande formulier.

Wat is een klacht?

We zien elke uiting van ongenoegen van u als klant over onze werkwijze, de informatie die we hebben verstrekt, onze producten en/of de dienstverlening van Westfries Goed Advies risico- en verzekeringsadviseurs en Westfries Goed Advies als klacht.

Hoe behandelen wij uw klacht?

Binnen een week na ontvangst van de klacht laten wij u weten wat de vervolgprocedure is. Wij streven er altijd naar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover (schriftelijk) bericht.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Als u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u (als particulier) uw klacht opnieuw laten beoordelen door een onafhankelijk instituut. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Voordat u de stap naar het Kifid zet, zal het Klachteninstituut u erop wijzen allereerst de klachtenprocedure bij ons te doorlopen. U kunt vanaf zes weken na ontvangst van de ontvangstbevestiging of acht weken na het indienen van uw klacht, uw klacht rechtstreeks voorleggen aan het Kifid.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.

U kunt met uw klacht ook terecht bij een burgerlijk rechter.

    Ik heb een...Aanhef AdresgegevensUw bericht