Beheerst beloningsbeleid

In onze dienstverlening staat het klantbelang centraal. Dit vindt onder andere zijn uitwerking in de manier waarop wij onze medewerkers belonen. Wij leggen onze medewerkers geen targets op. En wij sturen aan op een samenwerkingsgerichte cultuur binnen ons bedrijf.

De beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor het grootste deel vast en voor een deel variabel. De hoogte van het variabele deel van de beloning bedraagt als hoofdregel maximaal 20% van het vaste salaris van de medewerker en is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk en de door de medewerker behaalde doelstellingen. Deze doelstellingen bestaan altijd voor ten minste de helft uit niet-financiële doelen. Een toegekende variabele beloning wordt in de regel in geld uitgekeerd volgend op het jaar waarop de beoordeling betrekking heeft.